ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ МЕШКАНЦІВ КОТЕДЖНОГО МІСТЕЧКА «МІЖРІЧЧЯ».

Основною метою діяльності Організації є захист конституційних прав, основоположних свобод, законних інтересів та права власності мешканців котеджного містечка «МІЖРІЧЧЯ» /власників земельних ділянок, садових будинків, житлових будинків/ розташованого на території Хотянівської сільської ради, що у Вишгородському районі Київської області, від посягань на них внаслідок свавільної господарської діяльності будь-яких суб’єктів господарювання, протиправних рішень органів місцевого самоврядування, державних органів, в тому числі органів виконавчої влади, а також: усунення перешкод у вільному володінні, користуванні, розпорядженні приватною власністю мешканців котеджного містечка «МІЖРІЧЧЯ», пропагування, організація та активна участь у соціальному розвитку Містечка.

Основними напрямками діяльності Організації є:

  • організація спільних заходів, розробка та реалізація програм і проектів, спрямованих на захист конституційних прав, основоположних свобод, законних інтересів та права власності мешканців Містечка;
  • надання експертних і консультативних послуг, розробка рекомендацій, доповідей, аналітичних матеріалів для громадських, державних, приватних установ, закладів та організацій, що стосуються мети діяльності Організації;
  • сприяння руху за захист прав, свобод, інтересів та права власності мешканців Містечка з метою впливу на економічне та соціальне життя Містечка, шляхом поєднання польових, освітніх проектів, стратегічних ініціатив, підвищення кваліфікації та учбової роботи, залучення громадськості до проектів та програм Організації;

Oрганізація має право (не вичерпний перелік):

  • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
  • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
  • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
  • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
  • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;
  • проводити мирні зібрання;